Organizace ZŠ

22. 6. -30. 6.2022

Děti chodí sportovně oblečeny a obuty,
nosí svačinu, pití.

Středa 22.6.

Poslední den výuky podle rozvrhu.

 

Čtvrtek 23. 6.

Návštěva kina v Šebetově. Sraz v 7.00 na zastávce u OÚ Vanovice.

Pátek 24. 6.

Sportovní den na hřišti. Beseda se včelařem.

Pondělí 27.6.

Den s mazlíčkem .

Úterý nebo středa 28., 29.6.

Cesta za pokladem.

 

Čtvrtek 30. 6.

Slavnostní ukončení školního roku s rozdáním vysvědčení v sále Obecního úřadu. 8.00 – 9.00

Čtvrtek 1.9.

Zahájení nového školního roku v 8.00, budova ZŠ.

 


______________________

Oznámení o konání zvláštního zápisu podle zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис на навчальний рік 2022/2023 згідно з  Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

 

Termín zápisu / Дата та час запису:  28. 6. 2022, 13 – 15 hod

Místo zápisu / Місце запису:              ZŠ a MŠ Vanovice, Vanovice 130

 

Zvláštní zápis MŠ, oznámení.docx (17537)

Zvláštní zápis ZŠ, oznámení.doc (50176)

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2021/2022 máme 21 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a venkovní hřiště patřící obci.

 

 

Novinky

Seznam potřeb do ZŠ

02.07.2021 18:43
Seznam pomůcek na školní rok 2021/2022   přezůvky notový sešit   Výtvarná výchova a...

SEZNAM VĚCÍ DO MŠ

02.07.2021 00:00
- oblečení do třídy - papuče (nejlépe s pevnou patou a gumovou podrážkou) - náhradní převlečení -...