Zahájení nového školního roku 2022/2023

Mateřská škola zahájí provoz 1. 9. 2022 od 6.30 hod.

Základní škola

1. 9.  v 8.00 hod slavnostní zahájení, ukončení v 8.45 hod

2. 9. turistická vycházka ( 7.45 -11.25 hod), v provozu jídelna,

družina do 15.30

5.9. – 9.9. výuka dle rozvrhu, všechny ročníky končí v 11.25 hod

 

K 1.9.2022 zvyšujeme cenu stravného. Bližší informace na nástěnce  

ve škole.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2021/2022 máme 21 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a venkovní hřiště patřící obci.

 

 

Novinky

Seznam potřeb do ZŠ

02.07.2021 18:43
Seznam pomůcek na školní rok 2021/2022   přezůvky notový sešit   Výtvarná výchova a...

SEZNAM VĚCÍ DO MŠ

02.07.2021 00:00
- oblečení do třídy - papuče (nejlépe s pevnou patou a gumovou podrážkou) - náhradní převlečení -...