Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

proběhne ve středu 12. 5. 2021.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Přihlášky můžete do školy doručit:

 

- osobně, v provozní době MŠ ( 6.30 - 10.00, 14.00 - 16.00 )

- poštou ( ZŠ a MŠ Vanovice, Vanovice 130, 679 36 )

- e-mailem s elektronickým podpisem ( zs.vanovice@email.cz )

- datovou schránkou ( yzymisg )

 

K přijetí je potřeba doložit:

 

1) Žádost ( můžete stáhnout na webu školy nebo vyzvednout v MŠ )

2) Kopii rodného listu dítěte

3) Čestné prohlášení o očkování dle očkovacího kalendáře ( + kopii očkovacího průkazu)

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu 516 465 648.

Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

Přihláška do MŠ 2021.docx (13110)

Čestné prohlášení k očkování 2021.docx (12858)