BESÍDKA KE DNI MATEK
V neděli 13. dubna ve 14.30 hodin se bude konat besídka ke Dni matek. Děti žáci školy si nacvičí krátký program a kulturní komise připraví něco dobrého k ochutnámí. Všichni přátelé školy i obce jsou zváni.

KINO ŠEBETOV

11. 5. pojedeme do kina v Šebetově. Shlédneme pohádku Čertoviny.

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru proběhne v úterý 29. května během celého dne.