Školní potřeby ZŠ

Zkontrolujte, prosím, dětem obsah kufříku do VV, doplňte spotřebované. 

Sešity a výkresy dětem zakoupíme hromadně, do 30.9. vybíráme 300,-Kč do třídního fondu.