Školní potřeby ZŠ

Zkontrolujte, prosím, dětem obsah kufříku do VV, doplňte spotřebované. 

Sešity a výkresy dětem zakoupíme hromadně.