V záložce Zápis do MŠ

vložen výsledek zápisu pro školní rok 2024/2025.

 
 

Z důvodu nutných stavebních úprav

bude provoz ZŠ i MŠ

ve školním roce 2023/2024

ukončen v pátek 14. 6. 2024.

 

Rozloučení se školním rokem

a rozdání vysvědčení

proběhne ve čtvrtek

13. 6. 2024 v 15.00 hod

na Záložně.

V pátek 14.6 zakončíme 

školní rok výletem :-)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2021/2022 máme 21 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a venkovní hřiště patřící obci.

 

 

Novinky

SEZNAM VĚCÍ DO MŠ

12.06.2024 00:00
Seznam potřeb do MŠ  Vanovice trojhranné pastelky ( ideálně 9-10,5 mm, Koh-i-noor) pohodlné...

Novinky

05.05.2023 17:31

Seznam potřeb do ZŠ

02.07.2021 18:43
Seznam pomůcek na školní rok 2023/2024   přezůvky notový sešit   Výtvarná výchova a...