PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDE OBNOVEN 8. ČERVNA 2020

Podrobnější informace a za jakých podmínek bude MŠ v provozu, budou sděleny později na webových stránkách.

 

Přihlášku do MŠ i čestné prohlášení lze nalézt v dokumentech.

 ______________________

 

 

Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
 

V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení (viz. Dokumenty), který žáci odevzdají před první účastí ve škole.
Dále předkládáme kompletní metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 2019/2020.

PROVOZ ŠKOLY:

·       od pondělí 25. 5. 2020 bude vyučování probíhat podle upraveného rozvrhu

PO, ST A PÁ: 25., 27, a 29. 5. půjde do školy pouze 1., 3. a 5. ročník
ÚT A ČT: 26. a 28. 5. půjde do školy pouze 2. a 4. ročník
 
PO, ST A PÁ: 1., 3. a 5. června půjde do školy pouze 2. a 4. ročník
ÚT A ČT: 2. a 4. června půjde do školy pouze 1., 3. a 5. ročník

Po tyto dva týdny bude vyučování pouze do 11. 30 hodin, žáci nebudou mít oběd ani družinu.

 

·       distanční studium žáků, kteří se nezúčastní přímého vzdělávání zůstane zachováno v dosavadním rozsahu

·       * vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

·       * každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

·       * školní stravování a provoz družiny bude zajištěn od 8. června 2020

·       * škola zajistí nutná hygienická opatření

·       * žáci nedodržující hygienická pravidla a pokyny vyučujících mohou být vyřazeni za vzdělávacích aktivit

 

PŘÍHLÁŠENÍ ŽÁKŮ:

·       žáky je nutné přihlásit do pondělí 18. 5. 2020 na email třídního učitele nebo na email školy.

 

RŮZNÉ:

·     *  při klasifikaci se budeme řídit metodickým pokynem MŠMT

·     * počítáme i s venkovními aktivitami v areálu školy, běžná tělesná výchova však nebude probíhat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2013/2014 máme 19 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a nově vybudované hřiště patřící obci.

 

 

ÚKOLY od Po 6. 4. do Čt 9. 4. 2020