Ředitelka ZŠ a MŠ Vanovice vyhlašuje výsledky správního řízení o přijetí uchazečů k základnímu a předškolnímu vzdělávání:

 

Dne 2. 5. 2021 byli v základní škole k základnímu vzdělávání přijati uchazeči pro školní rok 2021/2022 pod číslem jednacím:

 

1/2021/ZŠ

2/2021/ZŠ

3/2021/ZŠ

 

 

Dne 12. 6. byli v mateřské škole přijati uchazeči k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pod číslem jednacím:

 

4/2021/MŠ

5/2021/MŠ

6/2021/MŠ

7/2021/MŠ

8/2021/MŠ

9/2021/MŠ

 

Ve Vanovicích 2021-06-12

 

Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka školy

 

__________________________________________________________________

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2013/2014 máme 19 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a nově vybudované hřiště patřící obci.