Informace k zápisu do 1. ročníku najdete vlevo,

ve složce Zápis.

 

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 6. 4. 2021 je základní škola od 12. 4. 2021 otevřena pro  prezenční výuku všech žáků 1.stupně.                                                                                                                                           Žáci při vstupu do školy musí být vybaveni chirurgickou rouškou či respirátorem, dodržovat hygienická pravidla. Do školy není povolen vstup jakékoliv osoby s příznaky infekčního onemocnění, vstup cizích osob do budovy je omezen.
Žáci se budou ve škole 2x týdně (pondělí, čtvrtek) před vyučováním testovat neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem (https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole). Pokud žák odmítne testování, nemůže být ve škole prezenčně vzděláván. Testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je nutno doložit potvrzení s datem testu.

Školní družina i školní jídelna bude v provozu.

 

Mateřská škola bude v provozu pro předškoláky a děti rodičů vybraných povolání ( IZS ).

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 

 

 

 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2013/2014 máme 19 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a nově vybudované hřiště patřící obci.