Z důvodu nutných stavebních úprav

bude provoz ZŠ i MŠ

ve školním roce 2023/2024

ukončen v pátek 14. 6. 2024.

 

 
 

Vzhledem k nárůstu onemocnění černý/dávivý kašel

obdržela škola informace

od Ministerstva zdravotnictví .

Základním preventivním opatřením je to,

že výuky ve škole i školce

se zúčastňují

pouze zdravé osoby.

 

Zápis do MŠ

proběhne v týdnu

od 6. 5. 

do 10. 5. 2024

Přihlášky doručte do MŠ

nejpozději do 15.5.2024 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2021/2022 máme 21 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a venkovní hřiště patřící obci.

 

 

Novinky

Novinky

05.05.2023 17:31

Seznam potřeb do ZŠ

02.07.2021 18:43
Seznam pomůcek na školní rok 2023/2024   přezůvky notový sešit   Výtvarná výchova a...

SEZNAM VĚCÍ DO MŠ

02.07.2021 00:00
- oblečení do třídy - papuče (nejlépe s pevnou patou a gumovou podrážkou) - náhradní převlečení -...