Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR se uzavírá Základní škola Vanovice, a to od 11. 3. 2020 do odvolání. O ukončení a znovuotevření vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek a na vývěsce školy. Úkoly pro domácí práce budou pro žáky jednotlivých tříd zadávat učitelé na webové stránky školy: www.skola-vanovice.net

Upozorňujeme rodiče dětí Mateřské školy Vanovice, že od pondělí 16. března 2020 se uzavírá provoz v mateřské škole. 
 

 
 
 

Vážení rodiče,

pokud by se vám zdálo, že dětem dáváme málo úkolů, využijte internet, kde se nachází mnoho možností k procvičení učiva.
Lze využít například: 

www.vcelka.cz

český jazyk pro 1. stupeň - https://www.gramar.in/cs/

stejně udělaná matematika pro 1. stupeň - https://www.matika.in/cs/

MŠMT také doporučuje rodičům:  https://nadalku.msmt.cz/cs/rodice   

Také jeden odkaz na výuková videa: https://www.promauca.cz/ Je to ale jen čeština a platí se to.


Děkujeme za pomoc v této nelehké situaci.
Učitelky J. Cikánková a L. Klevetová

 
 
ÚKOLY od Po 6. 4. do Po 13. 4. 2020
 

1. ročník.docx 

2. ročník.docx

3. ročník.docx AJ 3. ročník.docx

4. ročník.docx

5. ročník.docx AJ 5. ročník.docx

 
Na velikonoce zavřeno
Všem dětem i rodičům přejeme krásné prožití velikonočních svátků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna v přízemí patrové budovy. Je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, navštěvují ji děti věkově smíšené od 2 do 7 let. Škola se nachází v klidné části vesnice, v jejím okolí je dostatek možností k nerušeným procházkám dětí spojených s pozorováním přírody, zvířat a života na vesnici.

 

Naším cílem je, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Maximálně podporujeme individuální potřeby a možnosti dětí. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Využíváme pozitivního hodnocení, emocionality dětí, povzbuzování a podporování jejich sebedůvěry.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Vanovice je malotřídní základní školou, spojenou se školou mateřskou. Školu navštěvují žáci pěti ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Spojení ročníků je určeno aktuálním počtem žáků. V letošním školním roce 2013/2014 máme 19 žáků. Součástí školy je školní družina a jídelna. K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní dvůr se zahradou, k výuce tělesné výchovy využíváme prostory kulturního domu a nově vybudované hřiště patřící obci.

 

 

ÚKOLY od Po 6. 4. do Čt 9. 4. 2020