Informace o stravování:

Cena stravy v MŠ (děti od 3 do 6 let):

Přesnídávka: 7,- Kč

Oběd: 19,- Kč

Svačina: 7,- Kč

Cena stravy v MŠ (děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let - děti s odkladem školní docházky):

Přesnídávka: 8,- Kč

Oběd: 21,- Kč

Svačina: 8,- Kč

Cena obědu v ZŠ (1. - 4. třída): 23,- Kč

Cena obědu  v ZŠ (5. třída a děti, které dosáhnou ve školním roce 11 let): 25,- Kč

1. Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v případě přítomnosti v mateřské nebo základní škole a první den nepřítomnosti - oběd si může v tento den odebrat do přineseného jídlonosiče v době od 11.30 až do 12.45 hod ve výdejně MŠ a ZŠ Vanovice.

2. Oběd odebraný do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě.

3. V ostatní dny nepřítomnosti na stravování nemá nárok a nemůže stravu ze školní jídelny obdržet.

4. Nedojezené jídlo nesmí být z jídelny odnášeno a bráno domů.

5. Stravu je nutné odhlásit nejpozději do 8.00 hod, a to na telefonních číslech: MŠ - 516 46 56 48, ZŠ - 516 46 56 22, popř. osobně. Při neodhlášení stravy bude první den nepřítomnosti cena obědu, v MŠ i přesnídávky, účtována, jako by strava byla odebrána.

6. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

7. Stravné se platí hotově v den určený vedoucí školní jídelny, většinou 17. den v měsíci.

8. V případě neuhrazení stravného v daném termínu, nebude mít strávník na stravu nárok, a to tak dlouho, dokud nebude dlužná částka uhrazena.

 

Bližší informace Vám podá vedoucí školní jídelny.